Barion Pixel

Adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat 

E.T. Informatika (továbbiakban: Szolgáltató) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja.

A Szolgáltató az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. 

Szolgáltató adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt valamint

a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel. 

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak.

 Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás.

 Ilyen például az online vásárlás. Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz,

 illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; 

 beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is.

 Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek. A Szolgáltató az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni,

 kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül.

 A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli. 

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek. 

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően,

 valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa.

 Ezen tiltás kapcsán azonban - tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.